Lind Borgerforening
 
Skriv en tekst her

Generalforsamling afholdes i Alpi hallerne

den 06. februar 2019 kl. 19.00.

Der startes med stegt flæsk og persillesovs kl. 18.00

 

Tilmelding er nødvendig senest den 29. januar til
Simon Muusmann, tlf. 9722 0299/3095 2279,
Email: muusmannmail@gmail.com
Richard Jensen,       tlf.971601055.                    
Email: ingerrichard@youmail.dk

 
 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
    samt revisor og l revisorsuppleant. 
6. Eventuelt.


På valg til bestyrelsen er
Simon Muusmann og Rita Nielsen

( ønsker ikke genvalg.)
Nye kandidater til bestyrelsen efterlyses.
 
 
Lind Borgerforening - siden administreres af Gunhild Krüger
Lav din egen hjemmeside med mono.net